Tech Data představila
novou globální značku

27.9.2017

Ve středu 27. září jsme představili novou identitu značky Tech Data, jež zdůrazňuje široký záběr a schopnosti společnosti, která je celosvětovým leaderem v oblasti distribuce technologií a služeb. Po dokončení transformací akvizice divize Technology Solutions společnosti Avnet v první polovině letošního roku, společnost Tech Data vytvořila jednotnou globální značku, jež využívá výhod kompletního dosahu, efektivity a technické odbornosti této nové spojené organizace. Společnost Tech Data nyní bude na všech světových trzích vystupovat jako jedna značka - Connecting the world with the power of technology TM - což přinese obchodním partnerům řadu výhod, včetně bezkonkurenčního portfolia produktů, řešení a služeb.

Přestože logo společnosti Tech Data se nezmění, byla aktualizována barevná paleta společnosti a grafická zařízení tak, aby obsahovaly základ i nové dimenze a spojily jedinečné funkce společnosti Tech Data a divize Technology Solutions do jediné moderní, globální značky.

  • Portfolio řešení pro koncové uživatele, dříve označované jako Broadline, se nově nazývá Tech Data Endpoint Solutions a primárně zahrnuje PC systémy, mobilní telefony a příslušenství, tiskárny, periferní zařízení, spotřební materiál, software a spotřební elektroniku.
  • Portfolio pokročilých řešení bylo nově pojmenováno Tech Data Advanced Solutions a zahrnuje zejména technologie pro datová centra, jako jsou například úložiště, síťové prvky, servery, software pro pokročilé technologie a konvergovaná/hyperkonvergovaná infrastruktura. Toto portfolio obsahuje také technologie nové generace, mezi něž patří řešení pro cloud, Internet věcí (IoT), mobilitu, zabezpečení a analýzu.

Kromě těchto dvou portfolií budeme na trhu i nadále nabízet další tři specializovaná řešení: Datech Solutions, Maverick AV Solutions a Global Computing Components. Azlan, evropský specialista na podnikové technologie společnosti Tech Data, bude postupem času převeden a stane se součástí portfolia pokročilých řešení.


global.techdata.com21. 9. 2016

Přejmenování právnické osoby společnosti Avnet a změna loga na dokumentech společnosti Avnet

V pondělí 27. 2. 2017 jsme oznámili, že společnost Tech Data dokončila akvizici Technology Solutions společnosti Avnet.

Na základě akvizice divize Technology Solutions společnosti Avnet, Inc. společností Tech Data Corporation, ke které došlo 27. února 2017, musí dojít k přejmenování všech právnických osob Technology Solutions, které využívají název „Avnet“. K této změně dojde od pondělí 28. 8. 2017.

Nový název právnické osoby: Tech Data AS Czech, s.r.o.
Současný název právnické osoby: Avnet, s.r.o.

Zároveň by mělo dojít k nahrazení dosavadního loga Avnet, logem Tech Data a to ve všech dostupných písemných formách, včetně systémů obchodních partnerů, webových stránek a další komunikaci.

Od pondělí 28.8.2017 ponesou veškeré firemní dokumenty logo Tech Data – týká se nabídek, faktur, dobropisů, objednávek a dodacích listů.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

  • Tato změna se netýká současné právnické osoby Tech Data Distribution, s.r.o. – ta se nijak nemění. Tato zpráva potvrzuje pouze změnu právnické osoby Avnet, s.r.o.
  • Tato změna nemá žádný dopad na jakoukoli uzavřenou smlouvu nebo dohodu, neboť jde pouze o změnu názvu.
  • IČ, DIČ a bankovní údaje zůstávají beze změny.
  • Stejné zůstávají i kontaktní údaje na Vašeho obchodníka.
  • Pokud spolupracujete s entitou „TS Europe BVBA“, zde se nic nemění – změna názvu byla provedena již v lednu 2017.

25. 7. 2017

Tech Data získá divizi Technology Solutions společnosti Avnet

dovolte mi, abych Vás informoval o nové významné události v naší společnosti.

V pondělí 21. 9. jsme oznámili, že společnost Tech Data definitivně uzavřela smlouvu o převzetí divize Technology Solutions společnosti Avnet, specialisty na řešení datových center. Transakce, která bude ukončena v první polovině roku 2017, přinese rozšíření o více než 5.000 zaměstnanců Avnet Technology Solutions a staneme se díky tomu primárním globálním end-to-end IT distributorem … od datových center až po prvky chytré domácnosti.

Jedná se o historicky nejvýznamnější transakci společnosti Tech Data, která nabídne řadu nových obchodních příležitostí pro naši společnost, akcionáře, obchodní partnery a zejména zákazníky.

Avnet Technology Solutions je firma, se kterou jsme řadu let soupeřili jako konkurenti a zároveň ji obdivovali. Je to firma s vynikajícími lidmi, se špičkovým řešením, výborným servisem a touhou uspět. Její odbornost doplní naši VAD distribuci v Evropě a umožní nám vstup na trhy s novými technologiemi (AIS) v Americe, na kterých jsme doposud nepůsobili.

Co znamená spojení Tech Data a Technology Solutions: – výrazné rozšíření distribuce s přidanou hodnotou
– zvýšení schopnosti Tech Data těžit z nových klíčových technologií
– rozšíření vlivu v nových i současných regionech, vytvořením více vyváženého geografického pokrytí
– po převzetí dosáhnou tržby společnosti Tech Data 35 miliard dolarů, s více než 14.000 zaměstnanců ve 35 zemích včetně zemí Asie, která je pro nás důležitým novým trhem
– vynikající příležitosti pro zaměstnance ve společnosti, která je součástí žebříčku Fortune 100

Ve stručnosti, je toto spojení výhrou pro naše zákazníky, dodavatele, akcionáře obou společností.

Toto oznámení je pouze prvním krokem, celá transakce podléhá obvyklým schválením regulačních úřadů. Až do jejího ukončení, které se očekává v první polovině roku 2017, budou Tech Data i Avnet Technology Solutions působit jako dvě samostatné společnosti. Dosavadní spolupráce se společností Tech Data zůstává beze změny – kontakty, stávající smlouvy a forma spolupráce.

Pavel Salák
Generální ředitel
Tech Data Distribution, s.r.o.

ČASTÉ DOTAZY

Co bylo oznámeno?

Společnost Tech Data oznámila, že uzavřela definitivní dohodu o akvizici divize Technology Solutions od společnosti Avnet, Inc. (NYSE: AVT) v hodnotě 2,4 miliard USD v hotovosti a 2,785 milionů v kmenových akciích Tech Data. Celková hodnota transakce je přibližně 2,6 miliard USD. Získáním divize Technology Solutions se Tech Data stane jedním z nejvýznamnějších globálních IT distributorů na světě s největším portfoliem end-to-end řešení, od datových center po domácnosti, s provozy ve 35 zemích.

Co je Technology Solutions?

Technology Solutions je provozní skupina společnosti Avnet Inc., která dodává služby v oblasti technologií, softwaru, hardwaru a řešení pro datová centra, čímž doplňuje diverzifikované portfolio společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Jejími partnery je více než 40 špičkových světových IT dodavatelů a může tak reagovat na obchodní potřeby svých 20 000 zákazníků ve více než 80 zemích.

Další informace o obchodních aktivitách Technology Solutions najdete na http://ats.Avnet.com

Jaké jsou podmínky této transakce?

Na základě podmínek dohody, která byla schválena správními radami obou společností, Avnet obdrží v okamžiku provedení transakce 2,4 miliard v hotovosti a kmenové akcie Tech Data v hodnotě přibližně 2,785 milionů, což představuje přibližně 7 procentní podíl ve společnosti Tech Data.

Jaké jsou strategické a finanční výhody této transakce?

Výrazné rozšíření segmentu distribuce s přidanou hodnotou: Technology Solutions je zavedený lídr v oblasti distribuce s přidanou hodnotou, který dodává vynikající technologická řešení, služby, software a hardware pro datová centra, což představuje doplněk k diverzifikovanému portfoliu společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Na základě předběžného odhadu, by příjmy společnosti Tech Data za 12 měsíců v období do 31. července 2016 vzrostly z 26 miliard USD na přibližně 35 miliard USD, s nárůstem výnosů z komplexních datových center s vysokou marží z přibližně 29 procent na 45 procent. Očekávané provozní výnosy podle principu non-GAAP za období 12 měsíců před 31. červencem 2016 by se na základě předpokládaných úspor v nákladech více než zdvojnásobily.

Zvýšení schopnosti společnosti Tech Data využít klíčové technologie příští generace: Technologie příští generace, včetně konvergované a hyperkonvergované infrastruktury, zabezpečení, analytiky a cloudových služeb, představuje tržní příležitost v hodnotě více než 450 miliard USD, která, jak se očekává, do roku 2019 poroste na úrovni 13 procent složené roční míry růstu. Spojením společnosti Tech Data s Technology Solutions vznikne přední IT distributor s bezkonkurenčními dovednostmi, odbornými znalostmi a silnými partnerskými vztahy, který pomůže svým zákazníkům využít příležitosti, které technologie příští generace nabízejí.

Rozšiřuje vliv v nových i stávajících regionech a vyrovnává geografické pokrytí: Aktivity společnosti Tech Data v oblasti datových center jsou dobře zavedené v Evropě a vykazují růst v Severní Americe. Celkově tyto regiony představovaly přibližně 61 procent resp. 39 procent výnosů společnosti Tech Data za fiskální rok 2016. Díky Technology Solutions bude společnost Tech Data schopna rozšířit své zákaznické a produktové portfolio na obou amerických kontinentech i v Evropě a proniknout na rychle rostoucí trhy v regionu Asie - Pacifik, které jsou pro společnost Tech Data nové. Po uzavření transakce může Tech Data rozšířit své operace z 21 na 35 zemí po celém světě, kde Evropa bude představovat 53 procent z 35 miliard USD očekávaných výnosů společnosti, oba americké kontinenty 44 procent a region Asie-Pacifik 3 procenta.

Rozšiřuje způsobilost k pronikání na trhy díky novým dovednostem, vztahům s dodavateli a novým zákazníkům: Technology Solutions má za partnery více než 40 špičkových světových IT dodavatelů a může tak reagovat na IT obchodní potřeby svých 20 000 zákazníků ve více než 80 zemích. Tech Data má podobně pevné a diverzifikované vztahy s více než 600 dodavateli a 105 000 zákazníky. Společný podnik Tech Data a Technology Solutions může nabídnout širší a diferencovanější soubory řešení větší a diverzifikovanější zákaznické základně a posílit vztahy s hlavními partnery.

Spojuje týmy vyznávající podobné hodnoty a firemní kulturu: Tech Data a Technology Solutions sdílejí firemní kulturu zaměřenou na poskytování služeb zákazníkům světové třídy prostřednictvím týmové práce, s respektováním morálních hodnot, s tahem na branku a zaměřením na inovace. Tech Data očekává, že tyto sdílené hodnoty stejně jako odbornost a talent obou organizací napomohou bezproblémové integraci, která bude dalším krokem po uzavření transakce.

Kdy se očekává uzavření transakce?

Uzavření transakce se předpokládá v první polovině kalendářního roku 2017, řídí se běžnými podmínkami, které platí pro provádění transakcí tohoto druhu, včetně schvalování od kontrolních orgánů.

Co tato transakce znamená pro zákazníky společnosti Tech Data?

Ze strany Tech Data jde o transformativní transakci, která, jak věříme, přinese významné příležitosti jak naší společnosti, tak našim zákazníkům a dodavatelům.

Nabízené služby a geografické pokrytí Tech Data a Technology Solutions jsou vzájemně komplementární. Technology Solutions je zavedený lídr v oblasti distribuce s přidanou hodnotou, který dodává vynikající technologické služby, software, hardware a komplexní řešení pro datová centra, což představuje doplněk k diverzifikovanému portfoliu společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Společně s Technology Solutions se společnost Tech Data stane nejdiverzifikovanějším globálním IT distributorem end-to-end řešení na světě s provozy ve více 35 zemích.

Inovace a konvergující technologie mění podobu našeho oboru a díky rozšíření nabídky a kapacit v rámci této transakce získá společnost Tech Data ještě lepší pozici, aby mohla příležitost v oboru technologií příští generace využít, zprostředkovat svým zákazníkům a dodavatelům diferencované hodnoty, podporovat profesní rozvoj našich zaměstnanců a generovat solidní výnosy pro naše podílníky.

Věříme, že naši zákazníci budou mít mnoho důvodů ocenit toto spojení a hodnoty, které bude společnost Tech Data díky tomu schopna nabízet. Je však důležité také zdůraznit, že až do uzavření transakce bude společnost Tech Data pokračovat v provozu jako samostatná, nezávislá společnost a bude se svými zákazníky spolupracovat jako dosud.

Co se v době uzavření transakce stane s mojí smlouvou? Budou podmínky smlouvy respektovány, anebo budou znovu projednány?

Při uzavření transakce nebudou v jejím důsledku prováděny žádné změny smluv se zákazníky společností Tech Data nebo Avnet Technology Solutions. Podmínky stávajících smluv budou nadále platné.

Změní se v době uzavření transakce výše čerpání mého úvěru?

V době uzavření transakce nepocítí zákazníci společnosti Tech Data nebo Avnet Technology Solutions, v důsledku transakce žádné změny, pokud jde o jejich stávající výši čerpání úvěru. Zákazníci, kteří v současné době čerpají úvěr jak od společnosti Tech Data tak i od společnosti Avnet Technology Solutions, budou mít výhodu v tom, že získají přístup k částce kombinovaného úvěru, která se bude rovnat součtu stávajících částek úvěru u každé z těchto společností.

Nastanou v důsledku této transakce nějaké změny, pokud jde o podporu produktů Tech Data?

Poskytování špičkových služeb a podpory zákazníkům zůstane prioritou, stejně jako tomu je dnes.

S kým v Tech Data budu teď, když byla oznámena tato transakce, spolupracovat?

Vaše kontaktní osoba v Tech Data zůstává stejná; těšíme se na pokračující spolupráci s vámi tak, jak tomu bylo dosud.

Co tato transakce znamená pro dodavatele společnosti Tech Data? Nastanou v důsledku této transakce nějaké změny, pokud jde o dodavatelské smlouvy?

Tato dohoda je nejnovějším krokem k zajištění toho, aby byla společnost Tech Data i nadále v dobré pozici, a aby mohla i v budoucnu zajišťovat potřeby svých zákazníků a dodavatelů v oboru, kde se očekávají významné změny v důsledku inovací a konvergence technologií.

Nabízené služby a geografické pokrytí Tech Data a Technology Solutions jsou vzájemně komplementární. Technology Solutions je zavedený lídr v oblasti distribuce s přidanou hodnotou, který dodává vynikající technologické služby, software, hardware a komplexní řešení pro datová centra, což představuje doplněk k diverzifikovanému portfoliu společnosti Tech Data ve strategických oblastech s potenciálem růstu. Společně s Technology Solutions se Tech Data stane jedním z nejvýznamnějších globálních IT distributorů na světě s provozy v 35 zemích a s nejdiverzifikovanějším portfoliem end-to-end řešení, od datových center až po domácnosti.

Díky rozšíření nabídky a kapacit získá společnost Tech Data v rámci této transakce lepší pozici pro využití příležitostí v oboru technologií příští generace a bude schopna svým dodavatelům a zákazníkům zprostředkovat diferencované hodnoty.

Věříme, že naši partneři budou mít mnoho důvodů ocenit toto spojení a hodnoty, které bude společnost Tech Data díky tomu schopna poskytovat. Je však důležité také zdůraznit, že až do uzavření transakce bude společnost Tech Data pokračovat v provozu jako samostatná, nezávislá společnost a bude se svými zákazníky a dodavateli spolupracovat jako dosud.

S kým v Tech Data budu teď, když byla oznámena tato transakce, spolupracovat?

Vaše kontaktní osoba v Tech Data zůstává stejná; těšíme se na pokračující spolupráci s vámi tak, jak tomu bylo dosud.